Personvern

Denne personvernerklæringen gjelder alle forretningsprosesser i SMART SOLSKJERMING AS, heretter benevnt som Behandlingsansvarlig.

 

Erklæringen gir informasjon om databehandling utført av Behandlingsansvarlig og bestemmer formålet og virkemidlene for behandlingen, samt databehandling vi gjør på vegne av våre kunder basert på deres instruksjoner.

 

Behandling av personlige data er nødvendig for at Behandlingsansvarlig skal kunne ivareta kontraktsforpliktelser og betjene deg som kunde. Personlig data kan også benyttes til følgende formål: salg, kontakt med kundeservice, markedsføring, informasjon og bokføring.

Ved markedsføring på e-post/sms innhentes et eksplisitt samtykke på forhånd.

 

Ved å gi oss dine personlige opplysninger, godtar du praksis og vilkår som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

 

Om du har innsigelser med hensyn til vår behandling av personvern har du også anledning å klage til Datatilsynet.

 

Behandlingsansvarlig

SMART SOLSKJERMING AS

Tærudåsen 39

2070 RÅHOLT

E-post: admin@smartbrytere.no 

Telefon: +47 973 22 034

 

 

Hvordan vi samler inn opplysninger

Personopplysningene samles i de fleste tilfeller inn direkte fra deg eller de genereres i forbindelse med at du bruker våre tjenester, som for eksempel når du registrerer deg på våre hjemmesider eller er i kontakt med salg og support. Underleverandører

Behandlingsansvarlig benytter seg også av tjenester levert av 3. Part. Her er en oversikt over underleverandører hvor informasjon kan lagres.

 

Wix.com

Behandlingsansvarlig benytter e-handelsplattform er levert av Wix.com og data lagres i deres skytjenester.

 

Vipps

Om kunden betaler med Vipps i nettbutikken vil ditt telefonnummer sendes til Vipps for videre identifikasjon.

 

Klarna

Om kunden betaler med Klarna i nettbutikken vil personlig informasjon som e-post, navn, adresse, personnummer deles med Klarna for kreditt.  

 

Tripletex AS

Tripletex AS er Behandlingsansvarlig sitt regnskapssystem og data nødvendig for bokføring lagres her. Typisk nødvendig informasjon inkluderer navn, adresse, ordrer, fakturainformasjon.

 

Bring

Behandlingsansvarlig sender pakker med Bring og deler nødvendig informasjon relatert til frakt slik som navn, telefonnummer og adresse.

 

Postnord

Behandlingsansvarlig sender pakker med Postnord og deler nødvending informasjon relatert til frakt slik som navn, telefonnummer og adresse.

 

Helt Hjem

Behandlingsansvarlig sender pakker med Helt Hjem og deler nødvending informasjon relatert til frakt slik som navn, telefonnummer og adresse.

 

 

Kommunikasjon

Som kunde vil du kunne motta e-post og sms angående ditt kundeforhold. Eksempler på dette kan være e-post eller SMS relatert til dine ordre, frakt og sporingsinformasjon, glemt passord eller annen informasjon. Dette er definert som berettiget interesse og det vil derfor ikke bes om samtykke til dette.

 

Behandlingsansvarlig benytter også e-post til markedsføring og kommunikasjon. Som kunde av Behandlingsansvarlig vil du med jevne mellomrom motta nyhetsbrev så fremst du har gitt et aktivt samtykke til det. Det er mulig å melde seg av nyhetsbrev ved å klikke på avmeldingslinken i e-postene.

 

Innsyn og retting

Du har krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om deg. Innsyn kan fås ved å ta kontakt med Behandlingsansvarlig eller ved å sende en henvendelse til privacy@gdpr.no. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller er ufullstendige, kan du kreve at opplysningene korrigeres i henhold til personopplysningsloven.

 

Oppbevaring og sletting

Opplysninger som ikke lenger er nødvendig for det formål de er laget for, slettes fra våre systemer.

 

Informasjon om bruk av informasjonskapsler.

En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som lagres på din datamaskin.

Behandlingsansvarlig bruker informasjonskapsler blant annet til å huske din innlogging, passord i kryptert form, til å forbedre brukeropplevelsen og som en del av vår markedsføring mot nye kunder.

 

Når du bruker Behandlingsansvarlig sine tjenester, settes både midlertidige og varige informasjonskapsler. En midlertidig informasjonskapsel slettes ofte automatisk når du lukker nettleseren din, mens varige kan ligge på din maskin i opptil ett år.

Om du ønsker å lære mer om informasjonskapsler her: http://www.aboutcookies.org 

 

Bruk av våre butikkløsninger

Behandlingsansvarlig benytter informasjonskapsler til blant annet å huske deg som kunde og huske innhold i din handlekurv. Uten informasjonskapsler vil ikke nettbutikken fungere.

 

Klarna Checkout

Når butikkløsningene benyttes sammen med Klarna Checkout, settes det informasjonskapsler fra Klarna. Mer informasjon på https://www.klarna.com/no/cookies/.

  

Google Analytics

Google Analytics benytter informasjonskapsler for analyse av trafikk.

 

Google Adwords

Behandlingsansvarlig benytter annonsering gjennom Google sin plattform. Informasjonskapsler benyttes slik at annonsering kan målrettes basert på besøksmønster.

 

Facebook Pixel

Behandlingsansvarlig benytter annonsering gjennom Facebook sin plattform. Informasjonskapsler benyttes slik at annonsering kan målrettes basert på besøksmønster.

 

Samtykke i bruk av informasjonskapsler

I henhold til norsk lov har du automatisk samtykket i at Behandlingsansvarlig lagrer informasjonskapsler på din datamaskin dersom du tillater dette gjennom innstillingene i din nettleser.

 

Salgsbetingelser

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene
Selger
SMART SOLSKJERMING AS
Tærudåsen 39, 2070 Råholt
Tlf: +47 973 22 034
Org nr: 929 155 963
Er i det følgende betegnet som Selger.

Kjøper

Forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som Kjøper.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og/eller tjenesten er den totale prisen Kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som Selger før kjøpet ikke har informert om, skal Kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når Kjøper har sendt sin bestilling til Selger. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Selger i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i Kjøpers bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selger kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra Selger til Kjøper.

Dersom Kjøper bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan Selger reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til Kjøper utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når Kjøper, eller deres representant, har overtatt varen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal Selger levere varen til Kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos Kjøper med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på Kjøper, når Kjøper eller deres representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan Kjøper angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøper må gi Selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom Selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen Kjøper mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Selger uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller Selger har unnlatt å opplyse om at Kjøper skal dekke returkostnadene. Selger kan ikke fastsette gebyr for Kjøpers bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan Kjøper bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selger er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til Kjøper uten unødig opphold, og senest 14 dager fra Selger fikk melding om Kjøpers beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til varen(e) er mottatt fra Kjøper, eller til Kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering - Kjøpers rettigheter og frist for å melde krav

Dersom Selger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes Kjøper eller forhold på Kjøpers side, kan Kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra Selger.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra Selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Selger ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Selger at det står i vesentlig misforhold til Kjøpers interesse i at Selger oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan Kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøper taper sin rett til å kreve oppfyllelse dersom kravet ikke er fremmet innen rimelig tid.

Heving

Dersom Selger ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal Kjøper oppfordre Selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom Selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan Kjøper heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis Selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom Kjøper har underrettet Selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres varen etter tilleggsfristen Kjøper har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at Kjøper fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøper kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Selger godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor Selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen - Kjøpers rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må Kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Selger melding om at Kjøper vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at Kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes Kjøper eller forhold på Kjøpers side, kan Kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra Selger.

Reklamasjon til Selger bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøper kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende vare. Selger kan likevel motsette seg Kjøpers krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Selger urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom varens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for Kjøper.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan Kjøper også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgers rettigheter ved Kjøpers mislighold

Dersom Kjøper ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Selger eller forhold på Selgers side, kan Selger i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra Kjøper. Selger vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at Kjøper betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper Selger sin rett dersom kravet ikke fremmes innen rimelig tid.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra Kjøpers side. Selger kan likevel ikke heve avtalen dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter Selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og Kjøper ikke betaler innen denne fristen, kan Selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom Kjøper ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper og Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom Kjøper unnlater å hente ubetalte varer, kan Selger belaste Kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke Selgers faktiske utlegg for å levere varen til Kjøper. Et slikt gebyr kan ikke belastes hvis Kjøper er under 18 år.

12. Garanti

Garanti som gis av Selger eller produsent, gir Kjøper rettigheter i tillegg til de Kjøper allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i Kjøpers rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Selger. Med mindre Kjøper samtykker til noe annet, kan Selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Selger skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøpers personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at Selger skal få gjennomført avtalen med Kjøper, eller i lovbestemte tilfeller.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til Selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan Kjøper ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

 

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis Kjøper ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.